[:ca]Qui som[:es]Quiénes somos[:]

[:ca]

L’Associació Intercultural Diàlegs de Dona és un Espai d’acollida i de socialització per a dones immigrades. Neix com a associació, sense ànim de lucre, el gener de 2013 amb la voluntat de contribuir, a través del diàleg intercultural en clau femenina, en la cohesió social del nostre barri i de la nostra ciutat.

Finalitats del projecte:

  • Acollida general de dones procedents de països extracomunitaris.
  • Facilitar el coneixement de la societat d’acollida  amb l’objectiu de guanyar autonomia i seguretat personal i afavorir la identificació amb el nou territori.
  • Incentivar la seva participació en la vida del  barri, la ciutat i la societat en general com a veïnes i ciutadanes de ple dret.
  • Establir ponts de diàleg entre veïns i veïnes que comparteixen territori però que són de costums, creences, cultura i procedència diversa.
  • En definitiva, promoure diàlegs des de la perspectiva de gènere que fomenten  la  interculturalitat i el coneixement de l’altre. 

Presidenta:  Fátima Ahmed |  Coordinadora del projecteMercè Amor Sagués

Treballem en xarxa… la força de tots:

Sòcies fundadores:

 

Amb el recolzament de:

Amb la col·laboració de:

                       

[:es]

La Asociación Intercultural Diàlegs de Dona es un espacio de acogida y socialización para mujeres inmigrantes. Nace como asociación, sin ánimo de lucro, en enero de 2013 con la voluntad de contribuir, a través del diálogo intercultural en clave femenina, a la cohesión social de nuestro barrio y de nuestra ciudad. 

Finalidades del proyecto:

  • Acogida general de mujeres provenientes de países extracomunitarios.
  • Facilitar el conocimiento de la sociedad de acogida con el objetivo de ganar autonomía y seguridad personal y favorecer la identificación con el nuevo territorio.
  •  Incentivar su participación en la vida del barrio, la ciudad y la sociedad en general como vecinas y ciudadanas de pleno derecho.
  •  Establecer puentes de diálogo entre vecinas y vecinos que comparten territorio pero que son de costumbres, creencias, cultura y procedencia diversa.
  • En definitiva, promover diálogos desde la perspectiva de género que fomentan la interculturalidad y el conocimiento del otro.

Presidenta:  Fátima Ahmed |  Coordinadora del proyecto:  Mercè Amor Sagués


Trabajamos en red… la fuerza de todos:


Socias fundadoras
:

 

Con el apoyo de:

Con la colaboración de:

                       

[:]